x95 bus timetable

Departure times from Athens Airport

Summer timetable (June to September)
00:10, 00:25, 00:40, 00:55, 01:10, 01:25, 01:40, 01:55, 02:10, 02:25, 02:40, 02:55
03:10, 03:30, 03:50, 04:15, 04:40, 05:05, 05:25, 05:45
06:00, 06:10, 06:25, 06:40, 06:55, 07:10, 07:20, 07:35, 07:45, 08:00, 08:10, 08:25, 08:40, 08:50
09:00, 09:15, 09:30, 09:40, 09:55, 10:10, 10:25, 10:40, 10:55, 11:10, 11:20, 11:35, 11:45
12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:25, 13:40, 13:55, 14:10, 14:25, 14:35, 14:50
15:05, 15:20, 15:35, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45
18:05, 18:20, 18:35, 18:50, 19:10, 19:25, 19:40, 19:55, 20:10, 20:25, 20:40, 20:55
21:10, 21:25, 21:40, 21:55, 22:10, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30, 23:45, 23:55
Winter timetable (October to May)
00:10, 00:25, 00:45, 01:00, 01:20, 01:40, 02:00, 02:20, 02:45
03:10, 03:35, 04:05, 04:30, 04:55, 05:20, 05:45
06:00, 06:10, 06:25, 06:45, 07:00, 07:10, 07:30, 07:50, 08:10, 08:30, 08:45
09:05, 09:20, 09:35, 09:50, 10:10, 10:25, 10:40, 11:00, 11:20, 11:35, 11:55
12:10, 12:30, 12:45, 13:05, 13:20, 13:40, 13:55, 14:15, 14:30, 14:50
15:05, 15:25, 15:40, 16:00, 16:15, 16:35, 16:50, 17:10, 17:25, 17:45
18:05, 18:25, 18:40, 18:55, 19:10, 19:25, 19:40, 19:55, 20:10, 20:25, 20:40, 20:55
21:10, 21:30, 21:50, 22:10, 22:30, 22:50, 23:05, 23:20, 23:40, 23:55

Bus Stops

AIRPORT – ARRIVALS LEVEL
AIRPORT COMMERCIAL PARK
ADMINISRATION BUILDING
ATTIKES DIADROMES
SEA
GEFYRA
PYRGOS
PANAGITSA
AGIA PARASKEVI
NOMISMATOKOPIO
7th XOLARGU
ETHNIKIS AMINAS
ERRIKOS NTINAN
KARANIKA
AMPELOKIPON SQUARE
MAVILI SQUARE
ILISIA
RIGILIS
EVAGGELISMOS HOSPITAL
RIGILIS
SYNTAGMA SQUARE