Bus X95 Timetable

Departure times from Syntagma to Athens Airport – Express

Departure times from Airport
From October to May
00:00, 00:20, 00:40, 01:00, 01:20, 01:45, 02:10, 02:35
03:05, 03:30, 03:55, 04:20, 04:40, 04:55, 05:10, 05:25, 05:40 05:55
06:05, 06:20, 06:35, 06:50, 07:05, 07:20, 07:35, 07:55, 08:10, 08:25, 08:40
09:00, 09:15, 09:30, 09:50, 10:10, 10:25, 10:45, 11:00, 11:20, 11:35, 11:55
12:10, 12:30, 12:45, 13:05, 13:20, 13:40, 13:55, 14:15, 14:30, 14:50
15:05, 15:25, 15:40, 16:00, 16:15, 16:35, 16:55, 17:15, 17:30, 17:45
18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:20, 20:40
21:00, 21:20, 21:40, 21:55, 22:15, 22:35, 22:50, 23:10, 23:25, 23:45
From June to September
00:10, 00:25, 00:40, 00:55, 01:10, 01:25, 01:40, 01:55, 02:10, 02:30, 02:50
03:15, 03:40, 04:05, 04:25, 04:40, 04:55, 05:05, 05:20, 05:35, 05:45
06:00, 06:10, 06:25, 06:35, 06:50, 07:00, 07:15, 07:30, 07:40, 07:50, 08:05, 08:20, 08:30, 08:45
09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:10, 10:25, 10:35, 10:50, 11:05, 11:20, 11:35, 11:50
12:05, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:25, 13:40, 13:55, 14:10, 14:25, 14:35, 14:50
15:05, 15:20, 15:35, 15:50, 16:05, 16:20, 16:35, 16:55, 17:10, 17:25, 17:40
18:00, 18:15, 18:30, 18:45, 19:00, 19:15, 19:30, 19:45, 20:00, 20:15, 20:30, 20:45
21:00, 21:20, 21:35, 21:50, 22:05, 22:20, 22:35, 22:50, 23:05, 23:20, 23:35, 23:50

Bus Stops

 Bus Stops
SYNTAGMA SQUARE
RIGILIS
HILTON
ILISIA
MAVILI SQUARE
GALAKSIAS
ZAGORA
SXOLI ASTINOMIAS
ETHNIKIS AMINAS
7th XOLARGU
NOMISMATOKOPIO
AGIA PARASKEVI
PANAGITSA
PIRGOS
SEA
ATTIKES DIADROMES
ADMINISTATION BUILDING
CUSTOMS
DEPARTURES LEVEL
GATE 8
AIRPORT – ARRIVALS LEVEL